Found: 7  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title101 design method : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร =101 design methods : a structued approach for drivinginnovation in your organization / เนื้อหา Vijay Kumar ; แปลและเรียบเรียง สัจจะ จรัส...
Authorคูมา, วิจัย.
Publishedนนทบุรี : ไอดีซี, 2558
Call NumberHD45 .ค74 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
TitleDream on : create your dream and be inspired vol. 1/ เมษ พิชญพล, บรรณาธิการ.
Authorเมษ พิชญพล.
Publishedนนทบุรี : ปราณ, 2558
Call NumberHF5386 .ด46 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleชีวประวัติแจ็ค หม่า มีชีวิตอยู่เพื่อสะท้านโลก / หลิวซื่ออิง และ เผิงเจิง ; ชาญ ธนประกอบ แปล.
Authorหลิว, ซื่ออิง.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์, 2558
Call NumberHC426.5.ห46 ช65 2558
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleซูจินสอนแม่ / กาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์.
Authorกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ : รักลูกบุ๊กส์, 2558
Call NumberHQ772 .ก62 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleทำสติ๊กเกอร์ LINE ขายเป็นล้าน / วีรวุฒิ หาญสมบัติ.
Authorวีรวุฒิ หาญสมบัติ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2558
Call NumberHM743.L5 ว65 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอภิสิทธิ์ชน : คนแก่ / ฉัตรสุมาลย์.
Authorฉัตรสุมาลย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ไทยธิเบต, 2558
Call NumberHQ1061 .ฉ63 2558
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไม่ยากถ้าอยากบริหารเงินและเวลา / อินย็อง ฮง.
Authorฮง, อินย็อง.
Publishedกรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558
Call NumberHG179 .ฮ25 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed