Found: 12,647  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleโลกสมมติ / พัทยา สายหู.
Authorพัทยา สายหู.
Publishedกรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2516
Call NumberHM201 .พ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกหลังปี 2012 : สู่มิติที่ห้า /
Authorประสาน ต่างใจ.
Call NumberHM101.W6 ป46 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกานุวัตรกับอนาคตของประเทศไทย
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช,2487-.
Publishedกรุงเทพฯ :ผู้จัดการ,2538.
Call NumberHM101.ช64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัฒน์ 2000 ยุคศรีอาริยะ / เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.
Authorเทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2537
Call NumberHM101 .ท83 2537
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาภิวัฒน์กับชุมชนที่ยั่งยืน : บทเรียนแห่งลาดักและทางเลือกใหม่อันหลากหลายจากทั่วโลก
Authorนอร์เบอร์ก-ฮอดจ์, เฮเลนา.
Publishedกรุงเทพฯ :สวนเงินมีมา,2545.
Call NumberHM101.น54 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์ /
Authorไพโรจน์ คงทวีศักดิ์.
Call NumberHM831 .พ94 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์ = Globalization /
Call NumberHN700.55 .ล82 2543
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์
Authorสมภพ มานะรังสรรค์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิถีทรรศน์,2545.
Call NumberHF1359.ส44 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาภิวัตน์ปะทะท้องถิ่น
Authorอัจฉรา รักยุติธรรม.
Publishedเชียงใหม่ โครงการสื่อสารแนวราบ,2549.
Call NumberHC445.ล92 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกาภิวัตน์และปรากฎการณ์ธุรกิจเมียสั่งทางอินเตอร์เน็ต : ภาพสะท้อนของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์หญิงชาย / โดย ร่มเย็นโกไศยกานนท์.
Authorร่มเย็น โกไศยกานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
Call NumberHQ1750.55 ร47 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกาวิวัฒน์ 2000 = Globalization
Authorยุค ศรีอาริยะ.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัทพิพม์ดี,2537.
Call NumberHN700.55.ก8ย75
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกียสูตร : มหาตำหรับรักของอินดู
Authorรพินทร์.
Publishedพระนคร :ผ่านฟ้าพิทยา,2507.
Call NumberHQ60.ร36
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกแสตมป์
Authorสมบัติ พลายน้อย,2472-.
Publishedกรุงเทพฯ :สารคดี,2538.
Call NumberHE6185.ท9ส43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โลกใบนี้ไม่มีหยุด
Authorวีรพงษ์ รามางกูร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2548.
Call NumberHC445.ว644 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโศกนาฏกรรมคนชายขอบ / สุมาตร ภูลายยาว...[และคนอื่นๆ].
Authorสุมาตร ภูลายยาว
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.), 2550
Call NumberHM1136 .ศ92 2550
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : |<< << 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed