Found: 2,633  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ไขข้อสงสัยประชาธิปไตย
Authorบีทแธม, เดวิด.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2541.
Call NumberJC423.บ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไขปัญหา อบต. /
Authorว.สุวรรณ.
Call NumberJS7404.ก1 ว56
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยมองพม่า
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ,2484-.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า (กรพ),2541.
Call NumberJQ441.ก2ช62
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยมองไทย ทัศนะจากต่างแดน
Authorพลศักดิ์ จิรไกรศิริ,บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ :เคล็ดไทย,2524.
Call NumberJQ1745.ท94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไพร่-นารี-ผีทักษิณ เมืองไทยหลังปรากฏการณ์ 49 วัน / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Authorพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Call NumberJQ1745 .พ622 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไฟลามทุ่ง : อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี.
Published[ม.ป.ท. :ม.ป.พ.],2542.
Call NumberJQ1745.ฟ94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไอ.ซี.ยู. ทักษิโณมิกส์
Authorประเวศ วะสี,2474-.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันวิถีทรรศน์,2549.
Call NumberJQ1745.ป47 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ๑๐๐ ปีกระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ:เพอเฟคก์ กราฟฟิค กรุ๊ป.,[2535].
Call NumberJQ1748.ย73
LocationSAC Library
Page : |<< << 171 172 173 174 175 176
Search Tools: Get RSS Feed