Found: 132  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleห้องสมุดวิทยาศาสตร์ : สิ่งประดิษฐ์ของโลก / บาร์บารา เทย์เลอร์, เรื่อง ; ปริมใจ พรหมพิสุทธิ, แปล.
Authorปริมใจ พรหมพิสุทธิ ;
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2549
Call NumberT15 .บ64 2549
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอร่อยเด็ด 77 จังหวัด / กองบรรณาธิการข่าวสด.
Authorกองบรรณาธิการข่าวสด.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2553
Call NumberTX907.5.ท9 ข63 2553
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอร่อยเน้นๆตามเส้นทางรถไฟฟ้า /
Authorวิทยา จิระเสวกดิลก.
Call NumberTX945 .ว63 2559
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอัลเฟรด โนเบล / สิทธา พินิจภูวดล.
Authorสิทธา พินิจภูวดล.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2554
Call NumberTP268.5.N7 ส63 2554
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอัลเฟรด โนเบล : ผู้ให้กำเนิดรางวัลโนเบล / เรียบเรียง โทรุ นาคางาวะ ; การ์ตูน คิโยชิ คิราฮาระ : บทเรื่อง ; ซาทสึกิ ฮิรุมะ.
Authorนาคางาวะ, โทรุ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548
Call NumberTP268.5.N7 .น62 2548
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอาหารตามสั่ง /
Authorสำนักพิมพ์แสงแดด.
Call NumberTX354.ท9 ส83 2548
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอาหารลดน้ำหนัก / อี แอล เอส ฟู๊ดคลับ.
Authorอี แอล เอส ฟู๊ดคลับ.
Publishedกรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2539
Call NumberTX361.R4 อ68 2539
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleอาหารเพื่ออายุยืน : หลักโภชนาการและตำราอาหารของจีนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและอายุที่ยืนยาว / จำลอง พิศนาคะ แปลและเรียบเรียง ; ศรีสมร คงพันธุ์ บรรณาธิการ.
Authorจำลอง พิศนาคะ.
Publishedกรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2533
Call NumberTX361.ผ7 จ66 2533
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเคลือบรูปพลาสติก / พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์.
Authorพิชิต เลี่ยมพิพัฒน์,
Publishedกรุงเทพฯ : หจก.ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2537
Call NumberTP1180.ค83 พ62 2537
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title เคล็ดลับสูตรใครก็สูตรใคร : สูตรที่คัดสรรแล้วจากนิตยสารครัว.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงแดด,2545.
Call NumberTX724.5.ท9ค74
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเคล็ดลับไม่เสียรู้ = Forbidden advice / เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย.
Authorเมวิตา วงศ์วิเชียรชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์, 2552
Call NumberTX335 .ม75 2552
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการถ่ายภาพ / เชาว์ จงมั่นคง.
Authorเชาว์ จงมั่นคง.
Publishedกรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [25--?]
Call NumberTR146 .ช74
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเทคนิคการผูกผ้างานพิธีต่างๆ / รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา และ สันธนีย์ นิยาโส.
Authorรัชนีวรรณ เพ็งปรีชา.
Publishedกรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2554
Call NumberTX879 .ร62 2554
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเทคโนโลยี : อิเล็กทรอนิกส์และสนเทศศาสตร์ = Technology:Electronics&Informatics / นาบาเรเต เนสเตอร์ เนื้อเรื่อง ; อดิศัย ณ ถลาง ผู้แปล.
Authorเนสเตอร์, นาบาเรเต.
Publishedกรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, 2551
Call NumberTK7816 .น63 2551
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเทคโนโลยีปฏิวัติโลก : สู่สังคมความรู้และยั่งยืน? /
Authorอนุช อาภาภิรม,
Call NumberT14.5 .อ37
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed