Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleอูโก ชาเวชผู้นำการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา / วิทยากร เชียงกูล.
Authorวิทยากร เชียงกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551
Call NumberF2320.6.C42A3 ว63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเช เกวารา ในฐานะมนุษย์ / เจน สงสมพันธุ์ เรียบเรียง.
Authorเจน สงสมพันธุ์.
Publishedปทุมธานี : นาครมีเดีย, 2551
Call NumberF2849.22.ก74 จ73 2551
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed