Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคณิตศาสตร์เพื่อนซี้ 1 แก๊งเศษส่วนกู้โลก / อีบิน, เรื่อง ; ชินแจฮวัน, ภาพ ; กนกกร ตัลยารักษ์, แปล.
Authorอี, บิน.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558
Call NumberQA95 .อ63 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleจูราสสิคเวิลด์ไดโนเสาร์คืนชีพ / แคโรไลน์ โรว์แลนด์ส, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล จาก Jurassic world.
Authorชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิคส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Call NumberQE862.D5 ร95 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ / เดวิด เวสต์, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
Authorเวสต์, เดวิด.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558-
Call NumberQE862 .ว74
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed