Found: 9  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคณิตศาสตร์เพื่อนซี้ 1 แก๊งเศษส่วนกู้โลก / อีบิน, เรื่อง ; ชินแจฮวัน, ภาพ ; กนกกร ตัลยารักษ์, แปล.
Authorอี, บิน.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2558
Call NumberQA95 .อ63 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleจูราสสิคเวิลด์ไดโนเสาร์คืนชีพ / แคโรไลน์ โรว์แลนด์ส, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล จาก Jurassic world.
Authorชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิคส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
Call NumberQE862.D5 ร95 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleประวัติย่อของตัวผม = My brief history / Stephen Hawking ; บุรินทร์ กำจัดภัย และ นรา สุภัคโรจน์ แปล.
Authorนรา สุภัคโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Call NumberQC16.ฮ55 ป46 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleภูมิปัญญาแห่งศตวรรษ : บทสนทนาข้ามพรมแดนความรู้ของผู้ทรงปัญญา = Uncommon wisdom : Conversations with remarkable people / ฟริตจอฟ คาปรา, เขียน ; วิภาดา กิตติโกวิท, แปล.
Authorคาปรา, ฟริตจอฟ.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, 2558
Call NumberQC173.55 .ค63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleมงคลพฤกษา-สวนนงนุชพัทยา / คณะบรรณาธิการ กัมพล ตันสัจจา ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สมศักดิ์ วิราพร ; ฝ่ายภาพ ชมนารถ ขันติสุข.
Authorกัมพล ตันสัจจา.
Publishedชลบุรี : สวนนงนุช, 2558
Call NumberQK73.ท92น23 ม22 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleรวมแรงใจให้เธอเนปาล / องอาจ คล้ามไพบูลย์.
Authorองอาจ คล้ามไพบูลย์.
Publishedกรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558
Call NumberQE537.น75 อ25 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleล้านนาพฤกษาคดี /
Authorสนั่น ธรรมธิ.
Call NumberQK364 .ส362 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ / เดวิด เวสต์, เขียน ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
Authorเวสต์, เดวิด.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558-
Call NumberQE862 .ว74
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed