Found: 45  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title64 เมืองอินฟินตั้งแต่เครื่องบินขึ้น / ภาณี ลอยเกตุ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์, 2558
Call NumberG440 .ห25 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Computer File
Title กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่น = PROCESS OF KLONG PUJA MAKING BY MASTER YAN SONGMUAENGKAEN
Authorศิริ อเนกสิทธิสิน.
Published2558.
Call NumberGN358.ศ64 2558EB
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleกาญจนา อาลยานุสรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2558
Call NumberGN495.6 .ก62 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Computer File
Title การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงาน = The cultural commodification of wedding ceremony
Authorพชรณดา เลิศบางพลัด.
Published2558.
Call NumberGT2400.พ24 2558EB
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleขึด : ข้อห้ามในล้านนา / หัวหน้าโครงการ ชยันต์ วรรธนะภูติ ; ปริวรรตและอธิบายความหมายโดย บุญทา ศรีพิมพ์ชัย, ศรีเลา เกษพรหม.
Authorชยันต์ วรรธนะภูติ.
Publishedเชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศวิทยาชุมชนล้านนาสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Call NumberGR312 .ช46 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ข้าวหอมของมะลิ
Authorทิพย์วรรณ แสวงศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :โลกหนังสือ,2558.
Call NumberGR312.ท63ข65 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleคง เข้ม ข่าม ขลัง เครื่องรางล้านนา = Sacred, Indomitable, Invulnerable, Invincible Lanna Sacred objects / วิลักษณ์ศรีป่าซาง ผู้เขียน ; สมพร วาร์นาโด ภาษาอังกฤษ ; นันทพัฒน์ สุรสิงห์โตของภาพประกอบ.
Authorวิลักษณ์ ศรีป่าซาง.
Publishedกรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2558
Call NumberGR600 .ว64 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleคัมภีร์มวยไชยา ศิลปะหมัดคาดเชือก / ครูแหลม, ครูพงษ์ และครูดำ.
Authorครูแหลม.
Publishedกรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส, 2558
Call NumberGV1127.ท9 ค47 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์.
Authorนิติ ภวัครพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2558
Call NumberGN495.6 .น63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์ , สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, บรรณาธิการ.
Authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558
Call NumberGN320 .ช64 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleตำราฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร.
Authorศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2558
Call NumberGV1703.ท9 ต64 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title บาร์ซ่า VS มาดริด : การเมือง ธุรกิจ ความเกลียดชังและศักดิ์ศรีที่ไม่ได้มีแค่ฟุตบอล = Fear and loathing inLa Liga
Authorโลว, ซิด.
Publishedกรุงเทพฯ :เอเอสทีวีผู้จัดการ,2558.
Call NumberGV944.S65ล95 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleบิวซี่ซานตา = Busy santa / Ag Jatkowska.
Authorแจ็ทคาวสกา, แอกก์.
PublishedLondon : CampbellBooks, 2015[2558]
Call NumberGR312.จ83 บ65 2558
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคกลาง / พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์.
Authorพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Call NumberGV1703.ท92ก2 พ43 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleประวัตินาฏศิลป์ไทย : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์.
Authorพรเทพ บุญจันทร์เพ็ชร์.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558
Call NumberGV1703.ท9ต5 พ432 2558
LocationSAC Library
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed