Found: 17,411  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleไทยเที่ยวพม่า / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Authorเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Publishedกรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2539
Call NumberDS527.4 .ท754 2539
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยแพ้คดี เสียดินแดนให้เขมร คดีเขาพระวิหาร : เขาพระวิหารเป็นของไทยเหตุใด? ไทยจึงแพ้คดี
Authorบุญร่วม เทียมจันทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :อนิเมทกรุ๊ป,2550.
Call NumberDS575.5.C16บ72 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์
Authorแกมป์เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต.
Publishedพระนคร :กรมศิลปากร,2508.
Call NumberDS578.7.ก85 2508
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ / เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์ ; อัมพร สายสุวรรณ ผู้แปล.
Authorแกมป์เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545
Call NumberDS578.7 .ก84 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทยในจดหมายเหตุแกมป์เฟอร์ / เอนเยลเบิร์ต แกมป์เฟอร์.
Authorแกมป์เฟอร์, เอนเยลเบิร์ต.
Publishedพระนคร : กรมศิลปากร, 2487
Call NumberDS578.7 .ท94 2487
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยในมาเลเซีย
Authorธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ.
Publishedกรุงเทพฯ :บรรณกิจ,2547.
Call NumberDS595.2.ท9ธ64 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 : จากเอกสารใต้ถุนสถานทูตใน กรุงบอนน์ (เบอร์ลิน) และปารีส และกองเอกสารของอังกฤษและเยอรมันส
Authorมานิจ ชุมสาย,ม.ล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2520.
Call NumberDS582.6.ม63 2520
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 : จากเอกสารใต้ถุนสถานทูตใน กรุงบอนน์ (เบอร์ลิน) และปารีส และกองเอกสารของอังกฤษและเยอรมันส / รวบรวมโดย ม.ล. มานิจ ชุมสาย.
Authorมานิจ ชุมสาย,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534
Call NumberDS582.6 .ม63 2534
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทยในสายตาเพื่อนบ้าน = Neighbors' perceptions of Thailand / สุเนตร ชุตินธรานนท์, บรรณาธิการ.
Authorสุเนตร ชุตินธรานนท์,
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2560
Call NumberDS575.4 .ท942 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยใหญ่
Authorทองไต.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2531.
Call NumberDS528.2.ฉ6ท52
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทยๆในโลกล้วนอนิจนัง
Authorศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.
Publishedกรุงเทพฯ :แซลมอน,2560.
Call NumberDS563.5.ศ64 2560
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทย้อกันทรวิชัย = a way of life of Tai-Yor in amphoe Kantharavichai, Mahasarakham
Authorทวี ถาวโร.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2541.
Call NumberDS570.ย5ท56 2541
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทรบพม่า
Authorนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :Openbooks,2549.
Call NumberDS530.8.ฉ6น63 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไทลื้อ
Authorรุจยา อาภากร,ม.ร.ว.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,[2539?].
Call NumberDS570.ล7ท95
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Publishedเชียงใหม่ : สถาบัน, 2551
Call NumberDS570.ล7 ท95 2551
LocationSAC Library
Page : |<< << 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed