Search again

Found: 2,614  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ไพร่-นารี-ผีทักษิณ เมืองไทยหลังปรากฏการณ์ 49 วัน / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Author
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
Call Number
JQ1745 .พ622 2556
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไฟลามทุ่ง : อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
Call Number
JQ1745 .ฟ94
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ไอ.ซี.ยู. ทักษิโณมิกส์ / ประเวศ วะสี...[และคนอื่น ๆ].
Author
ประเวศ วะสี,
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2549.
Call Number
JQ1745 .ป47 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
๑๐๐ ปีกระทรวงยุติธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Published
กรุงเทพฯ: เพอเฟคก์ กราฟฟิค กรุ๊ป., [2535].
Call Number
JQ1748 .ย73
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles