Found: 1,035  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ : แผนงานวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ
Authorพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ,2547.
Call NumberLB1028.24.พ43 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโจ๊ะมอวาคี : โรงเรียนชุมชนจัดการตนเอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / ผู้เขียน ทวิช จตุวรพฤกษ์, ประณยา ชัยรังษี ; คณะผู้วิจัยวราภรณ์ สัจจะเดช ...[และคนอื่นๆ].
Authorประณยา ชัยรังษี.
Publishedเชียงใหม่ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10, 2558
Call NumberLB2820 .ท56 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต : แนวคิดสู่การปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา / วิชัย ตันศิริ.
Authorวิชัย ตันศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Call NumberLA1221 .ว626 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โบราณคดี.
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร.คณะโบราณคดี.
Published[กรุงเทพฯ] :มหาวิทยาลัย,2506.
Call NumberLG395.ท9ศ6ศ648 2506
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนจิตรลดา : 24 มีนาคม 2517.
Authorโรงเรียนจิตรลดา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถ่นส่วนการปกครอง, 2517
Call NumberLB1607.53.ท9 ร92 2517
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โรงเรียนทำเอง = Home-made School
Authorวิศิษฐ์ วังวิญญู.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม,2548.
Call NumberLC40.ว65 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนนอกกะลา / วิเชียร ไชยบัง.
Publishedบุรีรัมย์ : สำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2551
Call NumberLB1060 ว68 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ / โดย นายเกรียง เอี่ยมสกุล.
Authorเกรียง เอี่ยมสกุล.
Publishedธนบุรี : โรงเรียนการช่างวุฒิศึกษา(แผนกการพิมพ์), 2511
Call NumberLB1564.ท9 ก48 2511
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title โรงเรียนวอลดอร์ฟ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต
Authorสป็อค, มาร์จอรี่.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิสานแสงอรุณ,2539.
Call NumberLB1029.ว54ส35
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนหลังใหญ่ โลกใบเดียวกัน / ซาลมาน คาน, เขียน ; อำนวย พลสุขเจริญ, แปล.
Authorคาน, ซาลมาน.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Call NumberLA1221 .ค63 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleโรงเรียนเปลี่ยนโลก / อวยพร แต้ชูตระกูล.
Authorฐิตินันท์ ศรีสถิต.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธินโยบายสุขภาวะ, 2554
Call NumberLB1027 .อ54 2554
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในประบรมราชูปถัมภ์ / โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย.
Authorโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในประบรมราชูปถัมภ์.
Published[นครปฐม] : โรงเรียน., 2557
Call NumberLG395.ท9ภ34 ต94 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ของนิทาน : การศึกษานิทานเชิงโครงสร้าง /
Authorศิราพร ณ ถลาง,
Call NumberLB1042 .ว94 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title๓ปีโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ / สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2529
Call NumberLG395.ท9พ4 ส65 2529
LocationSAC Library
Page : |<< << 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Search Tools: Get RSS Feed