Found: 10,335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleไม่ไปทำงานได้ไหมเนี่ย / วาน วาน เขียน ; อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี แปล.
Authorวาน วาน.
Publishedกรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2550
Call NumberPL4209 .ว735 2550
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไรเนเคอ สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ : นิทานล้อสังคมของยุโรปเก่า / อำภา โอตระกูล.
Authorอำภา โอตระกูล.
Publishedกรุงเทพฯ : คบไฟ, 2555
Call NumberPT2026.R3 อ65 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไร่รักเรือนตะวัน / ฉายตะวัน.
Authorฉายตะวัน, นามแฝง.
Publishedกรุงเทพฯ : ไอวี่บุ๊คเฮาส์, 2552
Call NumberPL4209.ฉ64 ร95 2552
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไวพจน์ประพันธ์ พิศาลการันต์ / พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร).
Authorศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร),
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Call NumberPL4158.ก2 ศ46 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวพจน์ประพันธ์ และพิศาลการันต์ / ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร).
Authorศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร),
Publishedกรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 2533
Call NumberPL4163.ก2 ศ43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์.
Authorกรมศึกษาธิการ
Published[กรุงเทพฯ] :โรงพิมพ์อักษรนิติ์,2447-2453.
Call NumberPL4158.ศ62
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1 / ของ พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)
Authorเรี่ยมวิรัชชพากย์,
Published[พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, 2468
Call NumberPC2105 .ร84
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
Authorโสภนา ศรีจำปา.
Published[นครปฐม] :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,2545.
Call NumberPL4374.ส94 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Authorสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2555
Call NumberPL4195.ห7 ส43 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์มอญ-ไทย = Mon-Thai Grammar / โดยพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ)
Authorพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ).
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2523
Call NumberPL4334.ช52 ว94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ไทย
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberPL4163.น55 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ไทย
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.
Call NumberPL4163น5 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ไทย / สมชาย ลำดวน.
Authorสมชาย ลำดวน.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526
Call NumberPL4163 .ส16 2526
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
Authorวีรพร นิติประภา.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Call NumberPL4209.3.ว64 ส93 2556
LocationSAC Library
Page : |<< << 681 682 683 684 685 686 687 688 689
Search Tools: Get RSS Feed