Found: 10,335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleไอคิวดีเกินร้อยสาวน้อยคนเก่ง / Haemil เรื่อง ; พัชรางสุ์ ทองประเสริฐ แปล.
AuthorHaemil.
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คเวฟ, 2554
Call NumberPZ90.ท9ฮ84 อ92 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไอซ์เอจ ผจญภัยอุกกาบาตสุดอลเวง : เปิดโลกเสมือนจริงไปกับฝูงเพื่อนซี้.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [มปป]
Call NumberPZ7 .อ92
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไออุ่นนี้มีให้เธอ : สายใยมิตรภาพที่เรามีต่อกันผ่าน forward mail แสนประทับใจ.
Published[กรุงเทพฯ] : เพื่อนกัน, [มปป]
Call NumberPL4209.3 .อ93
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไอเดียเก๋เกินร้อยสาวน้อยคนเก่ง / Lee Jeong Eun เรื่อง ; ธนวดี บุญล้วน แปล.
AuthorJeong Eun, Lee.
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คเวฟ, 2554
Call NumberPZ90.ท9จ52 อ97 2554
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title ไอ้แมลงวันที่รัก
Authorรงค์ วงษ์สวรรค์,2475-.
Publishedกรุงเทพฯ :วันอังคาร,2546.
Call NumberPL4209.ร22อ94 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไฮดี หนูน้อยหัวใจบริสุทธิ์ = Heidi / โจฮันน่า สปายรี่ เขียน ; ลัดดาวัลย์ สัตตธรรมกุล และปิยะดา น้อยผา แปล.
Authorสปายรี่, โจฮันน่า.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553
Call NumberPZ7.ส36 ฮ93 2553
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleไฮเทคเกินร้อยสาวน้อยคนเก่ง / Dream cartoon เรื่องและภาพ ; ธนวดี บุญล้วน แปล.
AuthorDream cartoon.
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊คเวฟ, 2554
Call NumberPZ90.ท9ด56 ฮ97 2554
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleຊີວິດຜູ່ຂ້າ : ອັຕຕະຊີວະປວັດ ພຸທທະທຳນາຍ໑໖ຂໍ່້ ແລະກອນລຳ ແຕ່ງໃນຊຸມປີ ພ.ສ. ໑໔໘໗ = ชีวิตผู้ข้า : อัตชีวประวัติ พุทธทำนาย 16 ข้อ และกลอนลำชุมปี 1487 = My life : auto biography : Buddhist prediction and poem...
Authorມຫາສິລາ ວີຣວງສ໌.
Publishedนะคอนหลวงเวียงจัน,สปปลาว : โรงพิมมันทาตุราด, 2547
Call NumberPL4251.S55 ม56 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ມະຫາກາບທ້າວຮຸ່ງ ທ້າວເຈືອງ = มหากาพย์ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง = Thao Hung Thao Cheuang epic : adaptation into modern prose
Authorມະຫາສີລາ ວີຣະວົງສ໌, ຄ.ສ. 1905-1987.
Published[เวียงจันทร์ :ภาควิชาภาษาลาว-วรรณคดี คณะอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว,2543-2546.] ວຽງລັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ :ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໃລແຫ່ງຊາດ,2000-2003.
Call NumberPL4251.L3ส64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleວັດຈະນານຸກົນ ຂມຸ-ລາວ = พจนานุกรม ขมุ-ลาว = Dictionary of Khmu - Laos/ ຢານ-ອູລົຟ ສວັນເຕະສົມ, ດຳຣົງ ທະຍະນິນ, ກຣິສຕິມາ ລິມເດັລ ໄຄງການ ຂະມຸ ມຫາວິທະຍາໃລລຸນ, ປະເທດຊູແອດ ; ທອງເພັດ ກີງສະດາ, ສົມແສງ ໃຊຍະວົງ ສຖາ...
Authorຢານ-ອູລົຟ ສວັນເຕະສົມ.
Publishedວຽງຈັນ : ສຖານັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳລາວກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວແລະວັດທະນະທຳ1994, 2537]
Call NumberPL4351.K64 ย63 2537
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໑ = แบบเรียนภาษาลาว ชั้นประถมศึกษา 1 / ຣຽບຣຽງໄດຍປິງຄຳ ສີສຸວັນ, ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ດວງຕາ ມະນີວົງ.
Authorปิงคำ สีสุวัน.
Published[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555],
Call NumberPL4251.L3 ป62 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໒ / ຣຽບຣຽງໄດຍ ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ, ປານີດ ສຸຂະນຸວົງ, ຄຳຜູຍ ໄພທິສານ.
Authorบุนล้อม สีบุนเรือง.
Published[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555],
Call NumberPL4251.L3 บ734 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleແບບຮຽນພາສາລາວ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໓ / ຣຽບຣຽງໄດຍ ແຫວນເພັດ ສີສຸລາດ, ບຸນລ້ອມ ສີບຸນເຣືອງ.
Authorแหวนเพ็ด สีสุลาด.
Published[ม.ป.ท.] : กะซวงฯ, [2555],
Call NumberPL4251.L3 ห85 2555
LocationSAC Library
Page : |<< << 681 682 683 684 685 686 687 688 689
Search Tools: Get RSS Feed