Found: 1,601  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title เกล็ดความรู้เรื่องยาไทยแผนโบราณ และยาผงโพธิสัตว์ ตราธรรมจักร.
Authorสาลี่ ปาละกูล.
Publishedกรุงเทพฯ :เทพเนรมิตการพิมพ์,2525.
Call NumberR611.ท9ส64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและงานของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / สันติสุข โสภณสิริ.
Authorสันติสุข โสภณสิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์(สนย.), 2555
Call NumberRD728.ส74 ก84 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเกียรติประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลัง : ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว / สันติสุข โสภณสิริ, บรรณาธิการ.
Authorสันติสุข โสภณสิริ,
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2549
Call NumberRD728.ส74 ก84 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเก็บอดีตสู่อนาคต : ความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝัน หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย.
Published[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], [มปป]
Call NumberRA541.ท9 ก73
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทย
Authorยงศักดิ์ ตันติปิฏก.
Publishedนนทบุรี :สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ,2548.
Call NumberR611.ท9ย25 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครื่องเทศ /
Authorนิจศิริ เรืองรังษี.
Call NumberRS160 .น62 2542
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเครื่องเทศที่ใช้เป็นสมุนไพร /
Authorบัญญัติ สุขศรีงาม.
Call NumberRS164 .บ62
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เคลื่อนขับกับเครือข่ายสุขภาวะคนใต้
Authorสิริพร สมบูรณ์บูรณะ.
Publishedนครศรีธรรมราช :อักษรการพิมพ์,2549.
Call NumberRA776.5.ส646 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเจรจาแนวใหม่ : มิติแห่งการป้องกันและระงับความขัดแย้งในทีมงานและระบบสุขภาพ / ลีโอนาร์ด เจ. มาร์คัส.
Authorมาร์คัส, ลีโอนาร์ด เจ.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2552
Call NumberRA394.9 .ม642 2552
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเจ็บเกินโรค /
Authorอภิญญา ตันทวีวงศ์.
Call NumberRA973.5 .อ46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เช้าวันใหม่...ในเงามืด : พิมใจ อินทะมูล
Authorอรสม สุทธิสาคร.
Publishedกรุงเทพฯ :แพรว,2550.
Call NumberRA644.A25อ45 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เต๋าแห่งสุขภาพ : ปาฏิหาริย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ = Listen to Your Body : The Wisdom of the Dao
Authorปิซง, กัว.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิเด็ก,2548.
Call NumberRA781.ป62 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title เทคนิควิธีนำพืชสมุนไพรมาปรุงยา
Authorภาณุทรรศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :หอสมุดกลาง 09,[2541?].
Call NumberRS164.ภ63
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleเทอดชัย ชีวะเกตุ : หมอผู้เติมเต็มชีวิตใหม่แก่ผู้พิการขาขาด / เทอดชัย ชีวะเกตุ : ให้ถ้อยคำ ; ปรุง พวงนัดดา : เรียบเรียง.
Authorปรุง พวงนัดดา.
Publishedกรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2551
Call NumberR690 .ป47 2551
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleเนื้อนาบุญแห่งชีวิต / ณเพ็ชร์ภูมิ [นามแฝง].
Authorโชติศรี ท่าราบ.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2542
Call NumberR727 .ช93
LocationSAC Library
Page : |<< << 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed