Found: 1,602  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title อาสาสมัครสาธารณสุข : จิตอาสากับสุขภาวะไทย
Authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :สวสส.,2550.
Call NumberRA771.7.อ65 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อาหาร วัฒนธรรมและสุขภาพ
Authorประหยัด สายวิเชียร.
Publishedเชียงใหม่ :สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์,2547.
Call NumberRA784.ป46 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อาหารต้านมะเร็ง
Authorกระทรวงสาธารณสุข.กรมอนามัย.กองโภชนาการ
Publishedนนทบุรี :กอง,[2548?].
Call NumberRC271.D52อ65
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อาหารที่เป็นยา โภชนาบำบัด : ตำราอาหารยาจากปักกิ่ง
Authorไฉ้, จิ่ง เฟิ่ง,ค.ศ. 1927-.
Publishedกรุงเทพฯ :สุขภาพใจ,2542.
Call NumberRM219.ฉ92
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอาหารบำบัดโรค : สุขภาพดีเริ่มต้นที่กินให้เป็น / ศัลยา คงสมบูรณ์เวช.
Authorศัลยา คงสมบูรณ์เวช.
Published[กรุงเทพฯ] : คลีนิกสุขภาพ, 2548
Call NumberRM216 .ศ634 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอาหารมหัศจรรย์ป้องกันมะเร็ง / กองบรรณาธิการ เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2555]
Call NumberRC271.D52 อ656
Locationห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Title อาหารเป็นยา : ตำราทองพันชั่งแห่งราชวงศ์ชิงเสริมสุขภาพและรักษาโรคด้วยโภชนาบำบัด
Authorภาณุ อัมพรบุพชา.
Publishedกรุงเทพฯ :รวมทรรศน์,2545.
Call NumberRC819.D5อ65 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอำนาจเชิงอัตลักษณ์และการสร้างความจริงทางสังคม = Symbolic power and social construction of reality / สถาบันวิจัยสังคมและสุขภาพ.
AuthorBerger, Peter.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบัน., 2546
Call NumberRA541.ท9 ส63 2546
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข
Authorโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
Publishedกรุงเทพฯ :อมรินทร์,2546.
Call NumberRA541.ท9ก94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อิสลามกับการแพทย์ที่ไม่พึ่งยา = The Islamic Alternative Medical
Authorชีราซี, อะฮ์มัด อามี.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม,2551.
Call NumberR733.ช64 2551
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อีกก้าวที่กล้าของหมอขี่ม้าแกลบ : นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กับการทำ CL ในประเทศไทย
Authorกรรณิการ์ กิจติเวชกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :หมอชาวบ้าน,2550.
Call NumberRS250.ก44 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอุจจาระส่องสุขภาพบำบัดท้องผูก ภูมแพ้แก้มะเร็ง ธรรมชาติบำบัดวิถีสุขภาพแนวใหม่ / นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
Authorบรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
Publishedกรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2545
Call NumberRA784 .บ45 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ : รายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขา
Authorมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
Publishedเชียงใหม่ :สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2548.
Call NumberRA794.ช8ม62 2548
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleอุปกรณ์ช่วยนวดตนเองแบบพื้นบ้าน /
Authorกัญจนา ดีวิเศษ.
Call NumberRM723 .ก62 2542
LocationSAC Library
Page : |<< << 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed