Found: 73  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleHui-lan = Whirling willows / Jian, Qin.
AuthorJian, Qin.
PublishedHongKong,China : TheHighlandPress, 1962
Call NumberPL2868.J5 H85 1962
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ji gong quan zhuan
AuthorGuo Xiao-ting.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1998.
Call NumberPL2415.G86J54 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ji-zhong-san-ji = literature.
AuthorCui, Dang-zhang.
PublishedTaipei, Taiwan :Sanmin Press,1998.
Call NumberPL2452.C85 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Jia-chang-sha-ji = literature
AuthorLin, Jia-li.
PublishedTaipei, Taiwan :Sanmin Press,1996.
Call NumberPL2452.L565 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Jing hua yuan Li Ru-zhen.
AuthorLi, Ru-zhen.
PublishedChang-Chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.L5J54 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Jing Shi tong yan
AuthorFeng, Meng long.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.F4J5 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Jiu wei gui
AuthorZhang, chun-fan.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1998.
Call NumberPL2415.C42J59 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Lao can you ji
AuthorLiu, Ou.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1998.
Call NumberPL2415.L59L26 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Li-yi-duan-bian-xiao-shuo-ji 1956-1992 = collected short novels of Li, Yi from 1956 to 1992.
AuthorLi, Yi.
PublishedBangkok, Thailand :Bayin Publishing House,1993.
Call NumberPL2415.L5L5 1993
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Liao zhai zhi yi
AuthorPu, Song-ling.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.P8L52 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Lu ye xian zong
AuthorLi, Bai-chuan.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1998.
Call NumberPL2415.L8L89 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleLun-yu-zhang-ju-fen-lei-yi-shi = an explanation of philological and classificational analysis of "The Confucian Analects"/ Zhou, qun-zhen bian.
AuthorZhou, qun-zhen.
PublishedTaipei,Taiwan : E-huPublishinghouse, 2003
Call NumberPL2879 .Z46 2003
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleMi-shi-niao = a lost bird.
AuthorYe, Shu-xun.
PublishedThailand : OverseasChineseCulturePress, 1996
Call NumberPL2670 .Y4 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ming-san-wen-xuan = literature
AuthorZhou, Ming-chu.
PublishedTaipei, Taiwan :Sanmin Press,1998.
Call NumberPL2452.Z58 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ming-tian-yong-yuan-zhi-de-pan-wang = In tomorrow we believe
AuthorWu, Ruoquan.
PublishedTaipei :Fang Zhi Publishing House,1998.
Call NumberPL2921.J622W87 1998
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5
Search Tools: Get RSS Feed