Found: 49,826  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน = "Teochiu Chinese Opera" as a social drama : ethnic symbol of Thai-Chinese people
Authorศยามล เจริญรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544.
Call NumberGV1691.ง6ศ46 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "จอบิ" เหยื่ออธรรม
Authorสุรชา บุญเปี่ยม.
Publishedกรุงเทพฯ :บี.เอส.ซี พริ้นติ้ง,2547.
Call NumberPN5449.ท9ส73 2547
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"จอมทัพไทย" อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ 2 ธันวาคม 2506.
Publishedพระนคร : โรงพิพม์สำนักธรรมเนียมนายกรัฐมนตรี, 2506
Call NumberDS586.8 .จ55
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" : ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
Authorโสภา ชานะมูล,
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2550
Call NumberDS563.5 .ส94 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตลก" ในสื่อบันเทิง "ผู้ร้าย" ในข่าว อคติของ(ชน)ชาติ ชน(ชั้น) และความลักหลั่นของวาทกรรม.
Authorสุพัตรา ภูมิประพาส.
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Call Numberจุลสาร 01159
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากลาง" หมู่บ้านช้างแห่งลุ่มน้ำมูล / พิทยา หอมไกรลาศ.
Authorพิทยา หอมไกรลาศ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์จำกัด, [2540?]
Call NumberDS589.ก5 พ6
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา ... [และคนอื่น ๆ].
Authorมัทนี จือนารา.
Publishedนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Call NumberDS588.ต8 ต62 2550
LocationSAC Library
image
Source Types Mixed
Title"ตำนานนางเลือดขาว" และภูมิวัฒนธรรมของคนคาบสมุทร มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Authorมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพวิริยะพันธุ์, 2554
Call NumberCDF 000665
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed