Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ภูฏาน-ไทย มิตรภาพแห่งความสุขไร้พรมแดน : บันทึกการเดินทางสู่แดนมังกรสันติแห่งหิมาลัย เพื่อค้นหาแก่นแท้ของปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) อันลือลั่น
Authorไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม,2484-2555.จาก "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" ของภูฏาน สู่อุดมการณ์ "สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ของไทย.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน),2550.
Call NumberDS491.5.ภ72 2550
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
image
Source Types Book
Titleโศกนาฏกรรมคนชายขอบ / สุมาตร ภูลายยาว...[และคนอื่นๆ].
Authorสุมาตร ภูลายยาว
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง(ศปส.), 2550
Call NumberHM1136 .ศ92 2550
LocationSAC Library
ห้องสมุด สุข กาย ใจ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed