Found: 58,213  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ฝรั่งเศส เล่ม 1 / ของ พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์)
Authorเรี่ยมวิรัชชพากย์,
Published[พระนคร] : โรงพิมพ์อักษรนิติ์, 2468
Call NumberPC2105 .ร84
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ภาษาเวียดนาม
Authorโสภนา ศรีจำปา.
Published[นครปฐม] :สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท,2545.
Call NumberPL4374.ส94 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ = Grammar of Northern Thai dialect / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Authorสรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), 2555
Call NumberPL4195.ห7 ส43 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์มอญ-ไทย = Mon-Thai Grammar / โดยพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ)
Authorพระมหาช่วงโชติปาโล (อู่เจริญ).
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2523
Call NumberPL4334.ช52 ว94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ไทย
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberPL4163.น55 2558
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ไทย
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2554.
Call NumberPL4163น5 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไวยากรณ์ไทย / สมชาย ลำดวน.
Authorสมชาย ลำดวน.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526
Call NumberPL4163 .ส16 2526
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไส บาบา ศาสดายุคโลกาภิวัฒน์ / อ. ประมวลวิทย์.
Authorอ. ประมวลวิทย์.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539
Call NumberBL2017.9 .อ34
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไสยศาสตร์กับการรักษาด้วยอัลกรุอาน / อะห์หมัดมุสตอฟา อาลี โต๊ะลง.
Authorอะห์หมัดมุสตอฟา อาลี โต๊ะลง.
Published[ม.ป.ท : ม.ป.ป., 2555]
Call NumberBF1622.ท9 อ65 2555
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไสยศาสตร์ครองเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการวิถีทรรศน์ ;2543.
Call NumberBF1587.ส94
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไสยศาสตร์ครองเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการวิถีทรรศน์,2545.
Call NumberBF1587.ส94 2545
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไสยเวท อาถรรพณ์ ลึกลับ อานุภาพแห่งมายิก
Publishedกรุงเทพฯ :อินทรีย์,2549.
Call NumberBF1418.ท9ส94 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
Authorวีรพร นิติประภา.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Call NumberPL4209.3.ว64 ส93 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title ไหม...ผู้ไม่เคยยอมแพ้ในร่างพิการ
Authorสุภัทราพร ตันอธิคม.
Publishedกรุงเทพฯ :ทีคิวพี,2552.
Call NumberHV1559.T5ส74 2552
LocationSAC Library
Page : |<< << 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed