Found: 58,845  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "สยาม" ที่ไม่ทันได้เห็น รำลึก 100 ปี การถ่ายโอนดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ นครวัด
Authorไกรฤกษ์ นานา.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2549.
Call NumberDS554.7.ก94 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Authorพรรณี บัวเล็ก.
Publishedกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541
Call NumberDS582.5 .พ44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in thai political History / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Call NumberJC599.ท9 ธ37 2556
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "สิทธิของเรา" : ชีวิตของเราได้รับการคุ้มครองอย่างไร ?
Authorศราวุฒิ ประทุมราช.
Publishedกรุงเทพฯ :เอส.บี.พับลิชชิ่ง,2544.
Call NumberJC571.ศ46 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สื่อออนไลน์" / บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.
Authorชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.
Publishedกรุงเทพฯ : PrachataiBookclub, 2554
Call NumberP95.82.ท9 ส76 2554
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"สุนทรภู่" ดูโลกและสังคม.
Authorสุนทรภู่,
Publishedกรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2529
Call NumberPL4209.ส73 ส73 2529
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"อรวรรณ" อกสามศอก / คริส สารคาม.
Authorคริส สารคาม.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2539
Call NumberPL4209.3.อ45 ค46
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "อ่าข่า" : พิธีกรรม ความเชื่อ ความจริง และความงาม กุศโลบายดำรงวิถีแห่งชนเผ่า
Authorเบญจวรรณ วงศ์คำ.
Publishedเชียงใหม่ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,2546.
Call NumberDS570.อ6อ62
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "เจ้าหมา" = The Dog
Authorหนวนอู้, [นามแฝง].
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว,2549.
Call NumberPL4209.3.ห35จ65 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"เบื้องหลังคดีเลือด" ยุคอัศวินผยอง คดีสังหาร 4 รัฐมนตรี / สมบูรณ์ วรพงษ์.
Authorสมบูรณ์ วรพงษ์
Publishedกรุงเทพฯ : สายธาร, 2544
Call NumberDS582.7 .ส43 2544
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"แผน" เพื่อแผ่นดิน / วิทยา เวชชาชีวะ, เขียน.
Authorวิทยา เวชชาชีวะ.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์พับลิชชิง, 2557
Call NumberCT1548.ผ83 ว63 2557
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "แม่ของแผ่นดิน...ผู้สืบสานสมบัติศิลป์แผ่นดินสยาม"
Authorกรมศิลปากร.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :กรมฯ,2547.
Call NumberDS586.5.ส66ศ64
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title "ในหลวงฯ" : กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :บุ๊คสไมล์,2549.
Call NumberDS586.8.พ461 2549
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title"ไทดำ"เมืองแถง "ทรงดำ"ถิ่นสยาม จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง /
Authorบุญยงค์ เกศเทศ,
Call NumberDS570.ล6 บ72 2554
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed