Found: 4  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-gu-dai-zhu-ming-shi-ji = the celebrated historical records in ancient china.
AuthorBi, Su-juan.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;1993.
Call NumberDS721.Z46 V.12
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-wen-hua-yan-jiu-lun-wen-mu-lu (Min-guo-35-nian-zhi-68-nian) = index to chinese culture studies 1946-1979.
AuthorThe Council of Chinese Cultural Renaissance;General Editor
PublishedTaibei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1982-.
Call NumberZ3103.Z44
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-de-lei-shu-zheng-shu-yu-cong-shu = chinese encyclopedias, reference books and monographic series.
AuthorQi, Zhi-fen.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;1994.
Call NumberDS721.Z46 V.86
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Guo-xue-ji-ben-cong-shu-si-bai-zhong-zhi-nan = a guide to the Kuo hsueh chi pen ts''‘ung shu ssu pai chung
AuthorChen, William Y.
PublishedTaipei, Taiwan :The Taiwan Commercial Press,Ltd.,1983.
Call NumberZ1033.S5C53 1983
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed