Found: 576  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleTai-wan-tu-zhu-wen-hua-yan-jiu = The research on Taiwan aboriginal culture / Chen Qi Lu.
AuthorChen, Qi Lu.
PublishedTaipei : LianJingPublishingBusiness, 1992
Call NumberDS799.42 .N37 1992
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleAmong the head-hunters of Formosa / by Janet B. Montgomery McGovern ; with a preface by R.R. Marett.
AuthorMcGovern, Janet B. Montgomery.
PublishedTaipei,Taiwan : SMCPublishingInc., 1997
Call NumberDS799.42 .M34 1997
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Creation and context : a study on the ink paintings of Taiwan
AuthorHuang, Kuang-nan.
PublishedTaiwan :National Museum of History,19-?.
Call NumberDS895.H83
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Huan-jing-yu-she-hui = Environment and Society
AuthorWang, Junxiu.
PublishedTaipei :You shi cultural business,1993.
Call NumberTD187.5.T3W36 1993
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Japanese rule in Formosa,
AuthorTakekoshi, Yosaburฏo,1865-1950.
PublishedTaipei, Taiwan :SMC Publishing Inc.;1996.
Call NumberDS895.F75T2 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Mi-kang-xiang-ke : Ri-ben-zhi-min-zhu-yi-xia-tai-wan-de-fa-zhan-yu-cong-shu = the contradictory relationship between rice and sugar : development and dependency in colonial Taiwan 1895-1945
AuthorKe, zhi-ming.
PublishedTaipei, Taiwan :Socio Publishing Co.,Ltd.,2003.
Call NumberHD9066.F62K49 2003
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ri-yue-tan-shao-zu-diao-cha-bao-gao = ethnological researches among the Thao of Sun-moon Lake, Formosa
AuthorChen, Qi-lu,1923-.
PublishedTaipei, Taiwan :SMC Publishing Inc.,1996.
Call NumberDS799.43.S43R5 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleSketches from Formosa / by W. Campbell.
AuthorCampbell, Wm.
PublishedTaipei,Taiwan : SMCPublishingInc.;, 1996
Call NumberDS895.F7 C31 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleTai-wan-de-kao-gu-yi-zhi= Archaeological Areas in Taiwan / Liu, Peng-chang.
AuthorLiu, Peng-chang.
PublishedTaipei,Taiwan : TaipeiculturalCenter, 1992
Call NumberDS799.45 .L58 1992
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleTai-wan-fan-zu-zhi = records of Taiwan's aboriginal tribes / Mori, Ushinosuke zhu.
AuthorMori, Ushinosuke.
PublishedTaipei,Taiwan : SMCPublishingInc., 1996
Call NumberDS799.42 .M66 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleTai-wan-kao-gu = archaeology of Taiwan.
AuthorZang, Zhen-hua.
PublishedTaipei,Taiwan : AdministrativeCouncilofCulturalConstructionPress;, 1995
Call NumberDS799.45 Z26 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Tai-wan-nan-dao-min-zu-de-zu-qun-yu-qian-xi = the tribes and their migrations of Austronesian people in Taiwan
AuthorLi, Ren-gui.
PublishedTaipei, Taiwan :Formosan Folkways Printing and Publishing Company Limited,2000.
Call NumberDS799.42.L53 1997
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleThe Archaeology of Taiwan/ Tsang, Chenghwa.
AuthorTsang, Cheng-hwa.
PublishedTaipei,Taiwan : CouncilforCulturalAffairsExecutiveYuan, 2000
Call NumberDS799.13 .T73 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Wo-de-tai-wan-ji-xing = notes on a trip to Taiwan : oral account of Miyamoto Nobuhito
AuthorMiyamoto Nobuhito.
PublishedTaipei, Taiwan :SMC Publishing Inc.,1998.
Call NumberDS799.42.M59 1998
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Titleการบรรยายทางวิชาการเรื่อง Taiwan as a part of Southeast Asia an anthropological view / Chen Chung-yu.
AuthorChen, Chung-Yu.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542
Call NumberTC 000193
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed