Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Ying-yin-ming-kan-gu-ben-ru-han-shu-lei
AuthorWang, Zongji,fl. 1596.
PublishedTaibei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1970.
Call NumberAE2.W28 1970
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Si-ku-quan-shu-kao-zheng = the textual criticism of the complete library in four branches of literature
AuthorWang, Tai-yue,1722-1785.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1967.
Call NumberAC149.S77W23 1967
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Du-shu-za-zhi = Wang Niansun''s miscellaneous reading notes
AuthorWang, Nian-sun,1744-1832.
PublishedTaipbei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1978.
Call NumberDS735.W36 1978
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Jing-yi-shu-wen = exposition of the conceptions of Confucian classics
AuthorWang, Yin-zhi,1766-1834.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1979.
Call NumberPL2461.Z6W36 1979
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title 921-zhen-zai-juan-kuan-jian-du-bao-gao-shu = an exhibition of artifacts rescues from sites ruined by the "921 Earthquake".
AuthorXie, Guo-xing.
PublishedTaipei, Taiwan :National Alliance for Post-Earthquake Reconstruction;2000.
Call NumberHV41.9.T3N54 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Gu-shu-ju-dou-shi-li = annotated eExamples of punctuation usage in Chinese ancient books
AuthorYang, Shu-da,1885-1956.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1972.
Call NumberPL1271.Y36 1972
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Si-ku-wei-shou-shu-mu = catalogue of uncollected books of "the complete library in four branches of literature"
AuthorRuan, Yuan,1764-1849.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1967.
Call NumberAC149.S73R86 1967
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Shu-fa-yan-jiu = Chinese calligraphy study
AuthorWang, Zhuang-wei.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1999.
Call NumberZ44.W36 1999
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Xiao-xue-tu-shu-guan-gai-lun = an introduction to the primary school library ,
AuthorLu, Zhen-jing,1906-.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1973.
Call NumberZ675.S3L89 1973
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zheng-tang-du-shu-ji = descriptions of Zhou Zhongfu''s impressions
AuthorZhou, Zhong-fu,1768-1831.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,1978.
Call NumberZ3101.Z46 1978
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Pei-wen-yun-fu = the chinese encyclopedias and dictionaries.
AuthorKangxi, Emperor of China, 1654-1722.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;1994.
Call NumberAE17.P4 1994
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhao-de-xian-sheng-jun-zhai-du-shu-zhi : [12 juan] = monograph on reading books at the Junzhai studio
AuthorChao, Gong-wu.12th cent.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,??.
Call NumberZ3102.C43
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-mu-lu-xue-shi = history of bibliography in China.
AuthorYao, Ming-da, 1905-1942.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;1988.
Call NumberZ3102.5.Y26 1988
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Chun-qiu-gong-yang-shu = the commentary to the spring and autumn annals by Gongyang, Gao
AuthorGongyang, Gao.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press,??.
Call NumberPL2470.G66
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Lao-zi-jin-zhu-jin-yi = Laozi: modern-language version.
AuthorChen, Gu-ying.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;2001.
Call NumberBL1900.L3C38 2001
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed