Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 921-zhen-zai-juan-kuan-jian-du-bao-gao-shu = an exhibition of artifacts rescues from sites ruined by the "921 Earthquake".
AuthorXie, Guo-xing.
PublishedTaipei, Taiwan :National Alliance for Post-Earthquake Reconstruction;2000.
Call NumberHV41.9.T3N54 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Da-yi-zuo-chong-jian-de-wu-tai : Quan-meng-yi-nian-lai-de-hui-tou = building the reconstruction stage : retrospection on the past year of national alliance for post-earthquake reconstruction.
AuthorNational Alliance for Post-Earthquake Reconstruction
PublishedTaipei, Taiwan :National Alliance for Post-Earthquake Reconstruction,2000.
Call NumberHV600.T35N38 1999
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed