Found: 15  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Hai-bin-zou-lu-xuan-wen-guang : Jin-men-di-qu-xiao-xing-guo-ji-wen-hua-yi-shu-xi-lie-huo-dong-zhuan-ji-ji-zuo-pin-ji = special collection and collected works in Kinmen''s small-scale international cu...
AuthorZhang, Chun-zhuan.
PublishedTaipei, Taiwan :Jinmen xian li wen hua zhong xin,Minguo 91 [2002].
Call NumberN5085.J56H35 2002
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleJing-xue-li-xue-wen-cun = collected writings on the study of Confucian classics and rationalistic Confucian philosophy / Huang, Zhang-jian zhu.
AuthorHuang, Zhang-jian.
PublishedTaipei,Taiwan : TaiwanCommercialPress, 1976
Call NumberB126 .H83 1976
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-jin-dai-xin-xue-de-zhan-kai = development of modern chinese philosophy
AuthorZhang, Li-wen.
PublishedTaibei, Taiwan :Dongda Books Co.,Ltd.,1991.
Call NumberB5231.Z43 1991
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhou-yi-yu-ru-dao-mo = the book of changes and "Confucianism-Taoism-Moism"
AuthorZhang, Li-wen.
PublishedTaibei, Taiwan :Dongda Books Co.,Ltd.,1991.
Call NumberB127.I2Z43 1991
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Xuan-zhi, xuan-li-yu-wen-hua-fa-zhan = mystical and wisdom , mystical truth and cultural development
AuthorDai, Lian-zhang.
PublishedTaipei, Taiwan :Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica,2002.
Call NumberB126.D35 2002
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhong-guo-gu-dai-han-zu-hun-sang-feng-su = ancient chinese marriage customs and funeral rites.
AuthorLi, Zhong-xiang.
PublishedTaipei, Taiwan :Taiwan Commercial Press;1994.
Call NumberDS721.Z46 V.42
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Tai-wan-shi-lun-wen-jing-xuan = papers on Taiwan history : carefully chosen.
AuthorZhang, Yan-xian.
PublishedTaibei, Taiwan :Yushan Publishing House Co.,Ltd.;1996.
Call NumberDS799.5.T348 1996
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Gu-dian-she-hui-xue-si-xiang = The classical thoughts of sociology Zhang Wei''an zhu ;guo li qing hua da xue ren wen she hui xue yuan zhu bian
AuthorZhang, Wei''an.
PublishedTaipei :You shi cultural business,1993.
Call NumberHM602.Z43 1993
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Dai-zhen
AuthorZhang, Li-wen.
PublishedTaibei, Taiwan :Dongda Tushu Co.Ltd.;1991.
Call NumberBQ8809.D35Z43 1991
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Kao-gu-wen-ming-yu-li-shi = archaeology, civilization and history
AuthorZhang, Zhong-pei.
PublishedTaipei, Taiwan :The Institute of History and Philology,Academia Sinica,1999.
Call NumberCC165.Z53 1999
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleChinese women's cinema : transnational contexts / edited by Lingzhen Wang.
AuthorWang, Lingzhen.
PublishedNewYork : ColumbiaUniversityPress, c2011
Call NumberPN1993.5.C4 C46 2011
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zhu-lu-zhong-yuan : Zhong-hua-di-guo-zheng-ba-shi = Zhu-lu-zhong-yuan : Contention in the history of chinese empire.
AuthorJiang, Tao ;editor.
PublishedTaipei, Taiwan :Huayan Publishing House;1995.
Call NumberDS735.Z48 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Tan-xian-jia-yu-tan-xian-cong-shu = explorer and exploration series.
AuthorHalisi, Nasanier (V.1).
PublishedJinan, China :Shandong Pictorial Publishing House;2002.
Call NumberG200.H35 2002
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Xi-cheng-you-li = detailed report of explorations in Central Asia and Westernmost China
AuthorStein, Aurel,Sir,1862-1943.
PublishedGuilin, China :Guangxi Normal University Press,2000.
Call NumberDS793.S62S72 2000
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleThe Columbia anthology of modern Chinese literature / Joseph S.M. Lau and Howard Goldblatt, editors.
AuthorLau, Joseph S. M.,
PublishedNewYork : ColumbiaUniversityPress, c2007
Call NumberPL2658.E1 C64 2007
LocationSAC Library
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed