เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00098685
บาร์โค้ด30020000954760
เล่มvol. 31 no. 1 Apr.2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า21 Apr 2009
จำนวนครั้งที่ยืม0