เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00105566
บาร์โค้ด30020000968646
เล่มvol. 31 no. 3 (Dec.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Jan 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0