เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00106876
บาร์โค้ด30020000970725
เล่มvol. 32 no. 1 (Apr.) 2010
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า23 Apr 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0