เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00107377
บาร์โค้ด30020000972580
เล่มvol. 31 no. 2 (Aug.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า11 Jun 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0