เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00109443
บาร์โค้ด30020000975716
เล่มvol. 27 no. 1-3 (Apr.-Dec.) 2005
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Sep 2010
จำนวนครั้งที่ยืม0