เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061009
หมายเลขทรัพยากรi00094260
บาร์โค้ด30020000994725
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวรรณกรรม (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า21 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม13