เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00061009
หมายเลขทรัพยากรi00094261
บาร์โค้ด30020000994741
เล่ม2
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวรรณกรรม (ห้องสมุด สุข กาย ใจ)
วันที่นำเข้า21 Nov 2008
จำนวนครั้งที่ยืม15