เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00121612
บาร์โค้ด30020001234014
เล่มvol. 23 no. 2 (Aug.) 2001
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0