เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00116260
บาร์โค้ด30020001244815
เล่มvol. 31 no. 1-3 (Apr.-Dec.) 2009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า15 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0