เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00114344
บาร์โค้ด30020001248949
เล่มvol. 28 no. 1-3 (Apr.-Dec.) 2006
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0