เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00114342
บาร์โค้ด30020001248964
เล่มvol. 28 no. 2 (Aug.) 2006
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า14 Jun 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0