เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060662
หมายเลขทรัพยากรi00124649
บาร์โค้ด30020077927913
เล่มปีที่ 51 ฉบับที่ 3 (ต.ค./ธ.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า5 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0