เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00122697
บาร์โค้ด30020077935213
เล่มvol. 25 no. 2 (Aug.) 2003
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal
วันที่นำเข้า7 Aug 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0