เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00120023
บาร์โค้ด30020077966812
เล่มvol. 34 no. 1 (Apr.) 2012
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า6 Jun 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0