เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060662
หมายเลขทรัพยากรi00129653
บาร์โค้ด30020078050848
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 1-12 (มี.ค.-ก.พ.) 2504-2505
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0