เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00129449
บาร์โค้ด30020078086271
เล่มvol. 33 no. 1-3 (Apr.-Dec.) 2011
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า24 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0