เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060662
หมายเลขทรัพยากรi00148235
บาร์โค้ด30020078110295
เล่มปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (เม.ย./มิ.ย.) 2559
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า31 May 2016
จำนวนครั้งที่ยืม1