เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058462
หมายเลขทรัพยากรi00160061
บาร์โค้ด30020078238013
เล่มvol. 41 no. 1 (Apr.) 2019
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Jun 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0