เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060662
หมายเลขทรัพยากรi00145440
บาร์โค้ด30020078299593
เล่มปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (เม.ย./มิ.ย.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า9 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0