เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060662
หมายเลขทรัพยากรi00144267
บาร์โค้ด30020078309483
เล่มปีที่ 6-7 ฉบับที่ 11-2,4-10 (ม.ค.-เม.ย.,มิ.ย.-ธ.ค.) 2510
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0