เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096979
หมายเลขทรัพยากรi00160535
บาร์โค้ดPN56.S667G462011eb
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บE-Books Please click link above
วันที่นำเข้า26 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0