Found: 47  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
TitleFeng-man-lou= The wind sweeping through the tower / Xu, De.
AuthorXu, De.
PublishedHongKong,China : FourSeasPress, 1953
Call NumberPL2415.X8 F46 1953
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleHan-yan-cui = Mist Over Dream Lake / Qiang, Yao.
AuthorQiang, Yao ,
PublishedHongKong,China : CulturePublishingHouse, [sn]
Call NumberPL2849.Q5 H36
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Ji-duan-bian-de-li-lun-yu-chuang-zuo= The short short story Principle and Creation
AuthorZhang, Chun-rong.
PublishedTaipei, Taiwan :Erya Publishing Co.Ltd,1999.
Call NumberPL2625.Z53 1999
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Li-ge = A song of farewell
AuthorSima, Chang-feng.
PublishedHong Kong, China :The Highland Press,1964.
Call NumberPL2903.S82L54 1964
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Lie-huo = Raging Fire
AuthorHuang, Ya,1932-1992.
PublishedHong Kong, China :The Highland Press,1965.
Call NumberPL2941.H83L54 1965
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Lie-huo(Xu-ji) = Raging Fire (Continuation)
AuthorHuang, Ye,1932-1992.
PublishedHong Kong, China :The Highland Press,1967.
Call NumberPL2865.Y3L54 1967
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleXiao-ren-wu-de-shang-jin = The Commonner's Progression / Xu, Xu.
AuthorXu, Xu,
PublishedHongKong,China : WuXingNewspaperPress, 1964
Call NumberPL2765.U25 X53 1964
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleYing-zi = Shadow / Shi, De.
AuthorShi, De.
PublishedHongKong,China : LiteraturePress, 1955
Call NumberPL2415.S5 Y56 1955
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Zi-teng-hua = Chinese Wisteria
AuthorHuang, Ye,1932-1992.
PublishedHong Kong, China :The Highland Press,1961.
Call NumberPL2865.Y3Z53 1961
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Chu ke pai an jing qi (first volume of Pai an jing qi)
AuthorLing, Meng-chu.
PublishedChang-Chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.L5C48 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
TitleChun-wang= Spring Hope / Guo, Liang-hui.
AuthorGuo, Liang-hui.
PublishedHongKong,China : TheFarEastBookCompany, [sn]
Call NumberPL2415.G86 C48
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Dong-zhou-lie-guo-zhi.
AuthorFeng, Meng-long.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.F4D4 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Er-ke-pai-an-jing-qi (Second volume of Pai an jing qi)
AuthorLing, Meng-chu.
PublishedChang-Chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.L54E7 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Er-nu-ying-xiong-zhuan
AuthorWen, Kang.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1995.
Call NumberPL2415.W4E7 1995
LocationSAC Library
image
Source Types Book
Title Fei long quan zhuan
AuthorWu, Xuan.
PublishedChang chun, Jilin :Jilinwenshi Publisher,1998.
Call NumberPL2415.W8F45 1998
LocationSAC Library
Page : 1 2 3 4
Search Tools: Get RSS Feed