Search again

Found: 4  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การจัดการข้อมูลงานวิจัยในยุคดิจิทัล / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
Author
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
Call Number
Z665 .ศ73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2520-2557 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ, บรรณาธิการ.
Published
นครปฐม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
Call Number
Z6021 .ร54 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
อ่านวรรณกรรม Gen Z / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
Author
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
Call Number
Z1003 .ร73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
โหล : 12 ปี ทีเคพาร์ค รวมสารพันเรื่องราวหลากหลายความคิดว่าด้วยการเรียนรู้พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมห้องสมุด / วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2560.
Call Number
Z678.9 .ห94 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ตกลง

Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles