Search again

Found: 135  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2559 / มานัสศรี ตันไล้ และ เอกชัย เกื้อทอง, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
Author
มานัสศรี ตันไล้.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม, 2560.
Call Number
DS567 .ม65 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
10 ทศวรรษธงชาติไทย พ.ศ. 2460-2560 / ว.อำพรรณ.
Author
ว.อำพรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
Call Number
JC347.ท9 ว73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
101 นิทานอีสป สอนหนูน้อยให้เป็นคนดี / ชนาภัทร พรายมี, เขียน ; ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, ภาพประกอบ.
Author
ชนาภัทร พรายมี.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2560.
Call Number
PZ8.2.ช36 ห37 2560
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี / จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
DS570.4.ส6 จ73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560.
Call Number
DS586.8.ภ74 จ73 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
smart farmer : เกษตรทางเลือกและความมันคงทางอาหารหมู่บ้านก้างปลา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Author
เอกรินทร์ พึ่งประชา.
Published
กรุงเทพฯ : บจก.รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, 2560.
Call Number
S544.5.ท9 อ72 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Author
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560.
Call Number
DS586.82 .พ46 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
กาพย์ผาแดงนางไอ่ / อิศเรศ ดลเพ็ญ.
Author
อิศเรศ ดลเพ็ญ.
Published
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
Call Number
PL4206.อ65 ก63 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การละเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2560.
Call Number
GV1204.81.ท9 ก64 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
การวิจารณ์กับทวิวัจน์ข้ามชาติ / เจตนา นาควัชระ.
Author
เจตนา นาควัชระ.
Published
กรุงเทพฯ : คมบาง, 2560.
Call Number
PL4200.จ73 ก64 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image

image
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก : กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี = Inheritance of Mon Bang Khan Mak's Traditions and Customs : a case study of Wat Amphawan, Muang District, Lopburi P...
Author
ปรีดี พิศภูมิวิถี.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2560.
Call Number
DS570.ม4 ป463 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม / วศิน ปัญญาวุธตระกูล และ ธัญญลักษณ์ คำธัญวงษ์.
Author
วศิน ปัญญาวุธตระกูล.
Published
พิษณุโลก : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560.
Call Number
DS570.ห7 ส56 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การเมืองเรื่องพระพุทธรูป / วิราวรรณ นฤปิติ.
Author
วิราวรรณ นฤปิติ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
Call Number
N8193.2.ท9 ว64 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การเมืองไทยในชีวประวัติ / ชัยนิมิตร นวรัตน.
Author
ชัยนิมิตร นวรัตน,
Published
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2560.
Call Number
JQ1743 .ช63 2560
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles