Search again

Found: 53  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ / คณะอนุกรรมการการจัดทำหนังสือ "100 ปี การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ".
Published
กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, 2549.
Call Number
V650.ท9 น64 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน = Management of local traditionfor tourism : a case study of Nan traditional boat racing / สักก์สีห์ พลสันติกุล.
Author
สักก์สีห์ พลสันติกุล.
Published
2556.
Call Number
VM743.ร8 ส62 2556EB
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Computer File Loading...

image
คู่มือเงื่อนเชือก / ประกฤติ ไชยโต๊ะพรหม บก. เรียบเรียง.
Author
ประกฤติ ไชยโต๊ะพรหม.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2541.
Call Number
VM533 .ป46 2541
Location
ห้องสมุด สุข กาย ใจ

image
จอมทัพไทย กับ ราชนาวี
Author
กองทัพเรือ.
Published
กรุงเทพฯ : กองทัพเรือ, 2539.
Call Number
VA665 .ก54
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
จีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน้าประวัติศาสตร์ยุคเดินเรือ / โยธิน เอื้อคณารักษ์.
Author
โยธิน เอื้อคณารักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
Call Number
VK101 .ย93 2549
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ชีวิตลูกประดู่ บันทึกความทรงจำของพลเรือตรี แชน ปัจจุสานนท์ / แชน ปัจจุสานนท์.
Author
แชน ปัจจุสานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2557.
Call Number
VA665 .ช833 2557
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ตำนานเรือรบไทย / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียบเรียง.
Author
ดำรงราชานุภาพ,
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2467.
Call Number
V763 .ด64
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ทหารเรือปฏิวัติ / นายหนหวย.
Author
นายหนหวย.
Published
กรุงเทพฯ : วัชรินการพิมพ์, 2521.
Call Number
VA665 .น64
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
น้ำ : การเดินทางของมนุษย์ / เจตน์ เจริญโท.
Author
เจตน์ เจริญโท.
Published
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด, [ม.ป.ป.].
Call Number
VM466.ท9 จ73
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ประวัติการทหารเรือไทย และตำรับอาหารไทย / แชน ปัจจุสานนท์.
Author
แชน ปัจจุสานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2516.
Call Number
VA665 .ช85 2516
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
ประเพณี นิติธรรม และพิธีของทหารเรือกับการถือลางบางอย่างของชาวเรือ / กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ รวบรวม
Author
กรมยุทธการทหารเรือ. กองประวัติศาสตร์
Published
กรุงเทพฯ : กอง, 2523.
Call Number
V720 .ป46
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
Author
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, ม.ป.ป.
Call Number
VT 000098
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
Music Loading...

image
พระเสด็จโดยแดนชล เรือพระราชพิธีและขบวนพยุหยาตราทางชลมารค / ศานติ ภักดีคำ.
Author
ศานติ ภักดีคำ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
Call Number
VM466.พ4 ศ63 2562
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พลเรือเอก สมโภช ขมะสุนทร.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
Call Number
VA665. ส49 2553
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image
พาหนะทางน้ำ-พาหนะทางบก.
Author
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ
Published
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2518.
Call Number
VM623.พ6 ก44
Location
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles